من آنجا بودم           دیدم که شما اتفاق را هل دادید                           و اتفاق آنقدر محکم افتاد                                            که دیگر بلند نشد ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 21 بازدید
  زندگانی هنر بافتن پارچه زیبایی ست                                      زندگانی دوختن شادی هاست                                                                   و به تن کردن پیراهن گلدار امید !   زندگانی ... ادامه مطلب
/ 44 نظر / 14 بازدید
  «من عاشقت بودم احمق...شعور نداشتی بفهمی...» « من ِ الاغ عاشقِ تو آشغال بودم...می‌فهمی...می‌فهمی؟»     کمتر کسی رو میشه توی این دوره زمانه ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 22 بازدید
چيزی به پوسيدن ندارم به زرتشت ميگويم کاش بودی و تعميدم ميدادی                          -مرد جاودانی رويا هام- و باز ميکردی چشمهايم را ديگر ارام نميگيرم وقتی ... ادامه مطلب
/ 48 نظر / 33 بازدید
مرداد 86
1 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
5 پست
دی 85
5 پست
آذر 85
5 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
6 پست
اسفند 84
1 پست
تیر 84
4 پست
خرداد 84
5 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
5 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
1 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
2 پست
دی 82
2 پست
آذر 82
1 پست
آبان 82
2 پست
مهر 82
5 پست
شهریور 82
2 پست
مرداد 82
2 پست
تیر 82
6 پست
خرداد 82
7 پست
اسفند 81
19 پست
بهمن 81
23 پست
دی 81
47 پست
آذر 81
28 پست